Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  1. DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy MARLU dostępny pod adresem: www.marlu.pl,

Butik – Butik Marlu znajdujący się pod adresem: ul. Żurawia 1a / Plac Trzech Krzyży 7, 00-503 Warszawa.

Marlu – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Marlu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-413) przy ul. Ludna 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000608287; REGON: 363999198; NIP: 7010559706.

Program – program lojalnościowy, którego zasady działania opisuje niniejszy Regulamin.

Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część. 

Kupujący – każdy, kto za pośrednictwem Sklepu lub Butiku dokonuje zakupu Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie lub w Butiku rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu, w szczególności w celu zapoznania się z jego ofertą lub dokonania zakupu Produktów.

  1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest Marlu, Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

2. Adresatem Programu są wszyscy Klienci, pod warunkiem założenia indywidualnego konta klienta w ramach Sklepu.

5.  Indywidualne konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych punktów lojalnościowych.

II Uczestnictwo w programie  

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

2. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył indywidualne konto Klienta.

3. Podmiot nie będący Klientem uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.

4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością wymiany przyznanych punktów na zniżkę na dalsze zakupy.

5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

1. Za każde wydane w Sklepie lub butiku 10  złotych Klient otrzyma 1 punkt lojalnościowy.  W przypadku wydania kwoty niższej od 10 zł  punkty nie są przyznawane. Podobnie, punkty nie są przyznawane za część wydanej sumy poniżej 10 zł, np. za zakup Produktów za 499 zł przyznane zostanie 49 punktów za 490 zł i za pozostałe 9 zł nie zostaną przyznane żadne punkty. Punktów z jednego zamówienia nie można również sumować z punktami z innego zamówienia celem uzyskania kwoty wyższej od 10 zł. 

2.  Zebrane punkty Klient może wymienić na kupon rabatowy do wykorzystania jako “środek płatniczy” w celu pokrycia części kosztów zamówienia złożonego w Sklepie z wyłączeniem kosztów przesyłki lub w celu pokrycia części kosztów zakupu zrealizowanego w Butiku, z tym że w tym ostatnim przypadku, obsługa Butiku wprowadzi na indywidualnym koncie Klienta zamówienie na Produkty zakupione w Butiku celem uwzględnienia ich w ramach Sklepu.

3. Dostępne są wersje kuponów rabatowych:

1. 50 zł za 50 punktów

2. 100 zł za 100 punktów

3. 200 zł za 200 punktów

4. Wykorzystanie kuponu rabatowego nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

5. Po zastosowaniu rabatu, którym dysponuje klient, wartość towarów w zamówieniu musi być wyższa niż zero złotych.

6. Marlu nie przewiduje możliwość wymiany zebranych punktów Programu Lojalnościowego na wynagrodzenie gotówkowe.

7. Zamówiony indywidualny kod kuponu rabatowego zostanie wysłany na zarejestrowany adres e-mail klienta w ciągu 2 dni roboczych. 

IV Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres butik@marlu.pl. Marlu ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

2 Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie jest Marlu.  

3. Marlu przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.  

4. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Marlu.  

5. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Marlu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl